top of page

VISIE&PIJLERS

We geloven dat het welzijn van werknemers de basis is van een florerende duurzame organisatie. 

 

WellbEconomy ondersteunt teams om samen een welzijnsondersteunende werkcontext te ontwerpen.

In organisaties van de 21ste eeuw gaan economie en welzijn onlosmakelijk samen. Fysiek en emotioneel welbevinden van medewerkers is van cruciaal belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Werknemers die zich goed voelen, geven het beste van zichzelf. Organisaties die floreren dragen zorg voor het welzijn van mensen en van de planeet.

WellbEconomy focust op de psychosociale aspecten van het werk, de zogenaamde '5 A's':

 • arbeidsorganisatie: organisatiestructuur, taakverdeling, werkprocedures, managementstijl en algemeen beleid

 • arbeidsinhoud: inhoud, complexiteit en variatie van de taken, emotionele, psychische en lichamelijke belasting

 • arbeidsvoorwaarden: aard van de overeenkomst, werkrooster, opleidingsmogelijkheden, loopbaanbeheer en evaluatieprocedures

 • arbeidsomstandigheden: werkomgeving, inrichting, arbeidsmiddelen, lawaai en verlichting 

 • arbeidsrelaties: interne relaties en relaties met derden, communicatie, kwaliteit van de relaties 

Problemen op vlak van één of meerdere psychosociale aspecten kunnen aanleiding geven tot stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord en alcohol- en drugsmisbruik. Deze risico's zijn een belangrijke kost voor werknemers, bedrijf en maatschappij. 

Samen inzetten op welzijn, vergroot het engagement van medewerkers.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen en schade te beperken. WellbEconomy kiest voor collectieve aanpak en zet in op het versterken van ieders betrokkenheid op welzijn.

Samen inzetten op welzijn, vergroot het engagement van medewerkers. Een recente studie van SD Worx en Oxford University toont dat een sterk engagement leidt tot 13% meer productiviteit, 34% minder verloop en 41% minder ziekteverzuim. Cijfers die spreken.

WellbEconomy werkt rond welzijn op de werkvloer aan de hand van 4 WellbEconomy pijlers.

GEZONDE WERKOMGEVING

 • arbeidsomstandigheden

 • buitenwerk en zonlicht 

 • gezonde voeding

 • bewegend werken

 • inrichting werkplek

ONTSPANNEN 

OP HET WERK

 • arbeidsvoorwaarden

 • leven/werk balans

 • jezelf zijn

 • informeel ontmoeten

ZINGEVEND WERK

 • arbeidsinhoud

 • duurzame loopbaanbeleid

 • organisatiewaarden

 • werk en maatschappij

STERK TEAMWERK

 • arbeidsrelaties

 • arbeidsorganisatie

 • samenwerken in harmonie

 • communicatie

 • organisatiecultuur

 

Inspiratiebronnen voor onze aanpak zijn:

 • onderzoek naar de zogenaamde Blue Zones, vijf gebieden in de wereld waar de gezondheid van bewoners aanzienlijk beter is omwille van omgevingsfactoren die een gezonde levensstijl bevorderen

 • onderzoek naar Positieve Gezondheid van Machteld Hubert, een benadering binnen de gezondheidszorg die de nadruk legt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van ieder mens

 • onderzoek van de Universiteit Antwerpen naar de invloed van de natuurlijke omgeving op het welzijn

 • de leercyclus 'Community Life Competence Process' waarbij acties ontwikkeld, gedragen en bijgestuurd worden door alle betrokkenen

   

bottom of page